1. Gerard Van Zeijl

    Bio
    Gerard Van Zeijl is professor emeritus in architecture history and theory at Eindhoven University of Technology. After qualifying as a structural engineer at Delft University of Technology he specialised in architecture history. As a professor at Eindhoven University of Technology he was instrumental in helping define ‘the Eindhoven School’. He has also been a guest speaker at various venues in the Netherlands and abroad, including the European Association for Architectural Education. After earning his doctorate with a thesis on Durand’s architectural treatises in 1993, he was appointed a professor at Eindhoven University of Technology and the Free University of Brussels. He led the doctoral research project ‘Architecture for the Long Term’ and, in addition to articles in various journals, has several buildings to his name. He is currently working on the book Voorbij de zeven dagen van architectuur (Beyond the Seven Days of Architecture).
    [laatst bijgewerkt in 2008]

   2. issues 1–104 are available in PDF format

      

     issues 1–44 appeared in Dutch only


     issues 1–104 are available in PDF format

       
    1. 05/02/2021
     VIDEO: OASE #107 author Heidi Svenningsen Kajita on finding & archiving

     In this video OASE #107 author Heidi Svenningsen Kajita guides us into the process of drawing collectively through the Finding & Archiving method.


     Lees meer

    2. 24/01/2021
     VIDEO: OASE #107 auteur William Mann, Witherford Watson Mann Architects, over de Upper Lea Valley

     In this video OASE #107 author and architect William Mann (Witherford Watson Mann architects, London) guides us through the process and drawings of the Upper Lea Valley.


     Lees meer

    3. 30/11/2020
     Call for Abstracts OASE #111

     OASE redacteuren Asli Cicek, Jantje Engels en Maarten Liefooghe hebben een Call for Abstracts uitgeschreven voor OASE #111. Het thema is: Staging the Museum. De deadline is 10 januari 2021 om 18.00 uur. Meer informatie in de PDF hieronder.

     Lees meer

    4. 30/11/2020
     Nu verkrijgbaar: OASE #107 De tekening in landschapsontwerp en stedenbouw

     In dit nummer van OASE wordt de rol van het tekenen in het landschapsontwerp en de stedenbouw in kaart gebracht. Het gaat in op ‘nieuwe tradities’ van de afgelopen 50 jaar, maar ook op recente zorgen over ecologische, metabole en procesgerichte vraagstukken.

     Lees meer

    5. 16/07/2020
     Nu verkrijgbaar: OASE #106 Tafelschikkingen. Reflecties op architectuur met Hannah Arendt


     Oase #106 positioneert het gedachtegoed van Hannah Arendt op vernieuwende wijze door het in verband te brengen met de architectuur(praktijk)

     > Een bespiegeling over de opvallend architecturale visie van Hannah Arendt op ‘de wereld en zijn bewoners’

     Lees meer

    6. 22/06/2020
     Call for Abstracts OASE #110

     Over de grond van de kwestie
     Redactie: David Peleman, Paola Viganò, Martina Barcelloni, Elsbeth Ronner

     Lees meer

    7. 28/04/2020
     Nu verkrijgbaar: OASE #105 Tekenpraktijken

     > Verkent het werk van zowel historische als hedendaagse architecten
     > De mooiste architectonische tekeningen van de afgelopen vijf eeuwen worden besproken om inzichtelijk te maken welke rol zij in de ontwerppraktijk hebben gespeeld
     > Met tekeningen van George Aitchison, Heinrich Tessenow, El Lissitzky, Lina Bo Bardi en Tony Fretton

     Lees meer

    8. 17/12/2019
     Call for Papers OASE #108

     OASE #108 Schijn bedriegt - Over- of onderschatte architectuur

     Redactie: David Peleman, Jantje Engels, Christophe Van Gerrewey

     “Briljant zeggen de mensen briljant
     terwijl het slechts dilettantisme is
     Wat ze aanraken wordt smakeloos
     altijd het voor de hand liggende
     oppervlakkigheden
     zelfs het meest verhevene gaat ervan stinken”
     — Thomas Bernhard, Schijn bedriegt, 1984

     Lees meer

    9. 21/11/2019
     Call for Abstracts OASE #107

     OASE #107 De tekening in landschapsontwerp en stedenbouw


     OASE nodigt iedereen uit om de Call for Abstracts voor OASE #107 te lezen.
     We zijn geïnteresseerd in twee soorten bijdragen die telkens de tekening centraal stellen:

     1. Tekstuele bijdrages: historische of theoretische papers over een (reeks) tekening(en). Voorstellen bevatten één beeld en een abstract van 300 woorden.
     2. Visuele bijdrages: een specifieke (reeks) tekening(en) uit de eigen/actuele praktijk. Deze voorstellen bevatten de tekening(en) zelf en een bijschrift van maximum 300 woorden waarin het voorstel wordt gesitueerd binnen het thema van het nummer.

     Voorstellen moeten uiterlijk op 20 december 2019 worden ingediend via info@oasejournal.nl en bevatten ook een titel en cv (naam, email-adres, affiliatie en een bio van maximum 150 woorden). Voorstellen moeten worden ingediend in het Nederlands of het Engels.


     Lees de hele Call voor gedetailleerde informatie.
     Lees meer

    10. 29/10/2019
     Presentation OASE #104

     Op 25 november 2019 zal OASE #104 gepresenteerd worden in de architectuurschool La Cambre in Brussel, België.

     Lees meer

    11. Meer nieuws …