1. Joost Meuwissen

    Bio
    Behaalde een diploma aan de TU Delft en promoveerde aan de TU Eindhoven. Sinds 1986 is hij hoofdredacteur van de reeks architectuurpublicaties Wiederhall. Meuwissen was partner bij One Architecture in Amsterdam (1995-2000) en is momenteel docent stedenbouw en design aan de TU Graz in Oostenrijk. Hij gaf verscheidene lezingen in Europa en de VS, en droeg met zijn teksten bij aan publicaties over architectuur. Joost Meuwissen volgde Michael Sorkin op als hoofd van de faculteit Stedenbouw aan de Academie voor Schone Kunsten in Wenen (2002-2007). Sinds 1996 is hij secretaris van de Oostenrijkse afdeling van Europan.
    [laatst bijgewerkt in 2008]

   2. issues 1–104 are available in PDF format

      

     issues 1–104 are available in PDF format

       

      issues 1–44 appeared in Dutch only


      issues 1–104 are available in PDF format

        

       issues 1–44 appeared in Dutch only


       issues 1–104 are available in PDF format

         

        issues 1–44 appeared in Dutch only


        issues 1–104 are available in PDF format

          

         issues 1–44 appeared in Dutch only


         issues 1–104 are available in PDF format

           

          issues 1–44 appeared in Dutch only


          issues 1–104 are available in PDF format

            
         1. 05/02/2021
          VIDEO: OASE #107 author Heidi Svenningsen Kajita on finding & archiving

          In this video OASE #107 author Heidi Svenningsen Kajita guides us into the process of drawing collectively through the Finding & Archiving method.


          Lees meer

         2. 24/01/2021
          VIDEO: OASE #107 auteur William Mann, Witherford Watson Mann Architects, over de Upper Lea Valley

          In this video OASE #107 author and architect William Mann (Witherford Watson Mann architects, London) guides us through the process and drawings of the Upper Lea Valley.


          Lees meer

         3. 30/11/2020
          Call for Abstracts OASE #111

          OASE redacteuren Asli Cicek, Jantje Engels en Maarten Liefooghe hebben een Call for Abstracts uitgeschreven voor OASE #111. Het thema is: Staging the Museum. De deadline is 10 januari 2021 om 18.00 uur. Meer informatie in de PDF hieronder.

          Lees meer

         4. 30/11/2020
          Nu verkrijgbaar: OASE #107 De tekening in landschapsontwerp en stedenbouw

          In dit nummer van OASE wordt de rol van het tekenen in het landschapsontwerp en de stedenbouw in kaart gebracht. Het gaat in op ‘nieuwe tradities’ van de afgelopen 50 jaar, maar ook op recente zorgen over ecologische, metabole en procesgerichte vraagstukken.

          Lees meer

         5. 16/07/2020
          Nu verkrijgbaar: OASE #106 Tafelschikkingen. Reflecties op architectuur met Hannah Arendt


          Oase #106 positioneert het gedachtegoed van Hannah Arendt op vernieuwende wijze door het in verband te brengen met de architectuur(praktijk)

          > Een bespiegeling over de opvallend architecturale visie van Hannah Arendt op ‘de wereld en zijn bewoners’

          Lees meer

         6. 22/06/2020
          Call for Abstracts OASE #110

          Over de grond van de kwestie
          Redactie: David Peleman, Paola Viganò, Martina Barcelloni, Elsbeth Ronner

          Lees meer

         7. 28/04/2020
          Nu verkrijgbaar: OASE #105 Tekenpraktijken

          > Verkent het werk van zowel historische als hedendaagse architecten
          > De mooiste architectonische tekeningen van de afgelopen vijf eeuwen worden besproken om inzichtelijk te maken welke rol zij in de ontwerppraktijk hebben gespeeld
          > Met tekeningen van George Aitchison, Heinrich Tessenow, El Lissitzky, Lina Bo Bardi en Tony Fretton

          Lees meer

         8. 17/12/2019
          Call for Papers OASE #108

          OASE #108 Schijn bedriegt - Over- of onderschatte architectuur

          Redactie: David Peleman, Jantje Engels, Christophe Van Gerrewey

          “Briljant zeggen de mensen briljant
          terwijl het slechts dilettantisme is
          Wat ze aanraken wordt smakeloos
          altijd het voor de hand liggende
          oppervlakkigheden
          zelfs het meest verhevene gaat ervan stinken”
          — Thomas Bernhard, Schijn bedriegt, 1984

          Lees meer

         9. 21/11/2019
          Call for Abstracts OASE #107

          OASE #107 De tekening in landschapsontwerp en stedenbouw


          OASE nodigt iedereen uit om de Call for Abstracts voor OASE #107 te lezen.
          We zijn geïnteresseerd in twee soorten bijdragen die telkens de tekening centraal stellen:

          1. Tekstuele bijdrages: historische of theoretische papers over een (reeks) tekening(en). Voorstellen bevatten één beeld en een abstract van 300 woorden.
          2. Visuele bijdrages: een specifieke (reeks) tekening(en) uit de eigen/actuele praktijk. Deze voorstellen bevatten de tekening(en) zelf en een bijschrift van maximum 300 woorden waarin het voorstel wordt gesitueerd binnen het thema van het nummer.

          Voorstellen moeten uiterlijk op 20 december 2019 worden ingediend via info@oasejournal.nl en bevatten ook een titel en cv (naam, email-adres, affiliatie en een bio van maximum 150 woorden). Voorstellen moeten worden ingediend in het Nederlands of het Engels.


          Lees de hele Call voor gedetailleerde informatie.
          Lees meer

         10. 29/10/2019
          Presentation OASE #104

          Op 25 november 2019 zal OASE #104 gepresenteerd worden in de architectuurschool La Cambre in Brussel, België.

          Lees meer

         11. Meer nieuws …